Soulcraft creations koncept

U SoulCraft creations centru vjerujemo da je moguće motivirati svaku osobu  da odgovornost za vlastito psihičko, emocionalno i tjelesno zdravlje preuzme u svoje ruke… 

…preuzimanjem odgovornosti za sebe, otvaramo vrata slobodi kreiranja vlastitog života… 

Svi smo se našli u životnim trenucima kada nismo mogli sami pronaći snagu ili način za rješavanje osobnih životnih izazova…

Upravo u tim trenucima Soulcraft Creations centar nudi podršku u procesu pronalaženja vlastitih kapaciteta i stvaranja novih puteva pri rješavanju izazova i postizanju osobnih ciljeva. 

Kombiniranje formalnih i konvencionalnih kvalifikacija i metoda rada s ljudima i alternativnih pristupa otvara nam mogućnost integriranja individualiziranih kreativnih pristupa podrške u izazovnim situacijama i trenucima.

 

 

Konkretne informacije o nama i našim kvalifikacijama potražite na ovoj poveznici.