Shiatsu centralni kanal
Shiatsu priprema
Shiatsu napredni rad
Shiatsu fascija
Shiatsu programi

Shiatsu tečajevi

Nikola i Igor zajedničkom suradnjom kroz shiatsu i bodywork iskustvo razvijaju koncept shiatsu ABeCeDe kojom se stvaraju sve dublje iskustvene sinteze u radu s ljudima…

ABeCeDa shiatsua u koracima: 

Temelj: Osnovni shiatsu tečaj

A: Tradicionalni i meridijan shiatsu – I.stupanj

Be: Integrativni shiatsu 1.dio – II. stupanj

Ce: Integrativni shiatsu 2.dio – III.stupanj

da: Programi nadogradnje:

Podrška zdravlju - prostor
Shiatsu uvodni
Podrška zdravlju
Shiatsu prezentacija
Podrška zdravlju - predavanje
Shiatsu u prirodi

 

SURADNJA INSTITUTA ZA ZDRAVLJE I SOULCRAFT CREATIONS CENTRA

O suradnji:

Nikola Drviš Grk i Igor Kuhar upoznali su se na edukacijama iz shiatsua. Njihovo poznanstvo preraslo je u prijateljstvo, a prijateljstvo se razvija u profesionalnu suradnju.  Kada je Nikola pokrenuo inicijativu otvaranja udruge Institut za zdravlje “Podrška zdravlju” suradnja Nikole i Igora postala je i službena učlanjenjem u Institut za zdravlje.   

Igor je aktivni član Instituta za zdravlje “Podrška zdravlju” od samog njegovog osnivanja 2011. godine. 

Pri “Podršci zdravlju” Igor sudjeluje kao aktivni voditelj shiatsu programa. Krajem 2016. godine Igor u suradnji s Institutom za zdravlje širi organizaciju shiatsu programa iz Splita na zagrebačko područje u prostoru Soulcraft creations centra u Samoboru. 

 

Trenutna i buduća suradnja Instituta za zdravlje i Soulcraft creations centra uključuje daljnji razvoj i provedbu integrativnog shiatsu programa i ostalih naprednih programa povezanih sa shiatsuom. 

 

Informacije o Institutu za zdravlje:

Institut za zdravlje „Podrška zdravlju“ neprofitna je organizacija osnovana 2011. godine.

U okviru svojih ciljeva (promicanje podrške, zaštite i unapređenja zdravlja) nastoji pod istim krovom obuhvatiti različite pristupe zdravlju, pri čemu razvija i podržava konvencionalni i alternativni pristup.

Održavamo vježbe, predavanja i seminare, objavljujemo članke, brošure i video klipove, sudjelujemo u raznim projektima te surađujemo sa srodnim organizacijama širom svijeta.

Vjerujemo u pristup koji motivira pojedinaca da preuzme potpunu odgovornost za zdravlje u svoje ruke, te smo otvoreni za suradnju sa svima koji njeguju sličan pogled i djeluju u tom smjeru.

 

Predsjednik udruge:  Nikola Drviš-Grk, mag.cin.