Individualni anti-stresni program

Ako želite naučiti nove alate i vještine kako održavati svoje mentalno i emocionalno zdravlje pogledajte program koji nudimo… 

 

Otpuštanje tjelesne, emocionalne i mentalne napetosti i učenje poticanja prirodnih mehanizama samoregulacije… Kako vratiti sebi svoj dah, kako otpustiti napetosti glave, vrata, leđa i čitavog tijela od emocionalnog i mentalnog prepoterečenja? 

 

Naše tijelo ima prirodne mehanizme otpuštanja napetosti i stresa i samoreguliranja čitavog sustava, upoznajte svoje tijelo i direktno otpustite napetosti… Prirodnim putem vratite i povečajte svoj kapacitet za suočavanje sa budućim izazovima u životu… Naučite kako s više lakoće održavati ravnotežu između fiičkog, emocionalnog i mentalnog sustava 

 

Trajanje i cijena:  Sami odredite cijenu tretmana 🙂 

Etične cijene: od 100 kn do 300 kn 60 minuta cca

Ulažući u sebe podržite nas da omogućimo i pružimo podršku svima koji ju traže i trebaju    ♥ ♥ ♥

 

Soulcraft creations centar anti-stresnim programom nudi individualiziran pristup usvajanja i uvježbavanja psiholoških tehnika za jačanje socio-emocionalne otpornosti… 

Zahtjev modernih vremena nikoga ne zaobilazi sa svim pritiscima svakodnevice na prilagodbu ubrzanom tempu života, visokim očekivanjima na poslu, manjku osobnog vremena i obiteljskog vremena, jurnjavom za poslom… 

Što sve zajedno nosi posljedicu sve stresnijeg načina života i smanjenja kvalitete života… 

 

Ako želite u osobnom pristupu vježbati i ojačati osobne kapacitete za efikasnijim suočavanjem socio-emocionalnim izazovima pogledajte što nudimo za Vas u individualnom pristupu:

Osnaživanje otpornosti na stres: 

 • tehnike otpuštanja stresa i samoregulacije
  • tehnike disanja
  • emocionalno otpuštanje stresa
  • tremoring tehnike
  • vizualizacije i jačanje mentalnog fokusa
  • otpuštanje stresa pokretom, glasom, zvukom, kreativnošću
 • Vještine primjerenog suočavanja sa stresom 
  • sposobnost prepoznavanja stresnih reakcija
  • izražavanja emocija u stresnim situacijama
  • odgovarajućeg reagiranja u stresnim situacijama
  • emocionalna anatomija
 • Donošenja odluka i rješavanja problema pod stresom
 • Kreativno i kritičko mišljenje u stresnim situacijama
 • Prosocijalni kapacitet i empatija

 

Tjedne ANTI-STRESNE vježbe u grupnom obliku također nudimo za sve zainteresirane. Više o vježbama na ovoj poveznici.