Emocionalna anatomija

Uskoro informacije o seminarima nadogradnje… 

 

 Na ovom seminaru baviti ćemo se detaljnim istraživanjem kako emocije utječu i mijenjanju našu anatomiju. Zbog čega se mijenjaju posture tijela, ekspresije kroz geste i mimike, te što dugotrajne emocije čine tijelu. Na seminaru učimo i načine balansiranja emocija u svrhu podržavanja tjelesne ravnoteže.